FDA godkänner coronavirus diagnostik-test från Cepheid

Globalt finns det en brist på utrustning, material och kompetens för att genomföra tester för viruset. I Sverige har resurserna sedan 13 mars fokuserats till att endast testa riskgrupper och sjukvårdspersonal. Man söker även efter viruset genom sentinelsystemet för influensan.

Reuters rapporterar nu att det amerikanska diagnostik företaget Cepheid har utvecklat ett test för Sars-CoV-2. Det kommer framför allt ha en viktig betydelse i USA där regeringen fått mycket kritik för att sagt att det finns gott om tester, trots att myndigheterna har gett en motsatt bild av situationen.

Cepheid utvecklar tester för olika typer av infektionssjukdomar som till exempel tuberkulos och HIV och som är utvecklade för att användas i enskilda kliniker i utvecklingsländer där det är brist på kompetens för att hantera och tolka andra typer av infektionstester.

Cepheid bygger små maskiner som laddas med speciella kassetter. Dessa kassetter och maskinen innehåller allt som behövs för att genomföra ett test. Det finns kassetter för olika typer av infektionssjukdomar. Kassetten laddas med prov från patienten och sätts in i maskinen. Maskinen använder Realtids-PCR för att genomföra testet på provet och ett lättydligt svar ges inom en timme.

Globalt finns det 23000 GeneXpert-maskiner som kan genomföra testerna och trots att Cepheid har en produktionsanläggning i Sundbyberg så används deras teknik sällan i länder som Sverige, som har en väl utvecklad infrastruktur för att genomföra tester på patientprover centralt.

Det är därför högst oklart om dessa tester kommer komma till någon nytta i Sverige eller ens i USA. Det finns inte heller någon uppgift om vad varje kassett kommer att kosta.

Cepheid kommer att börja skeppa ut sina tester i USA den 30:e mars.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *