Myndigheter lättar på regler för tillverkning av handsprit

Svenska företag hjälper till med att producera handsprit

Det började med att Stockholms universitet började tillverka handsprit för att distribuera till sjukhusen. Något som egentligen inte är tillåtet enligt gällande lagar med grund i EU:s biocidförordning.

Kemikalieinspektionen agerade snabbt och fredag den 20:e mars meddelade inspektionen att man under dessa exceptionella omständigheter tagit ett par beslut för att det ska finnas tillräckligt med desinfektionsmedel på marknaden och speciellt för sjukvården och hemtjänsten.

Kemikalieinspektionen meddelande i fredags att ge undantag från de artiklar i EU:s biocidförordning för desinfektionsmedel som innehåller alkoholerna 1-propanol eller 2-propanol. Produkter som är avsedda för yt- eller handdesinfektion och som innehåller dessa ämnen behöver inte längre godkännas av Kemikalieinspektionen innan de kan säljas på svenska marknaden. Denna dispens gäller till och med 16 september 2020.

Myndigheten ger även dispens för leverantörer att  tillverka och sälja desinfektionsmedel, utan att de finns med i artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Denna dispens gäller till och med 30 juni.

Med dessa två beslut i ryggen ställde kemiföretaget SEKAB om direkt och samma fredag som Kemikalieinspektionen gav dispensen började SEKAB producera handsprit. Inom två veckor räknar företaget med att ha producerat 65 000 liter handsprit.

Samma fredag som beslutet kom från Kemikalieinspektionen meddelade kunde även The Absolut Company (som är bolaget bakom spriten Absolut Vodka) med stöd av Kemikalieinspektionens dispens meddela att de bidrar med etanol för handsprit. Bolaget kommunikationschef meddelade på Twitter:

Paula Eriksson Twitter

Omfattningen på satsningen och leverantörskedjorna är något oklara men produktionen sker i samarbete med det finska hygienföretaget Kiiltoclean på deras danska produktionsanläggning. Etanolen kommer i slutändan levereras till den svenska sjukvården under varumärket DAX.

Även Lantmännen ställer om sin produktion av dryckessprit och börjar producera etanol som råvara till handsprit. På Twitter meddelar de att de vete från svenska bönder kommer användas för att producera 700 000 liter råvara till handsprit.

Fler dispens från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen verkar sedan ha fått smak för att ge dispens från gällande lagstiftning för att öka produktionen av etanol som kan användas för handsprit och ytdesinfektion. På måndagen den 23:e mars skickade de ut ett nytt pressmeddelande där de meddelade att de nu ger dispens från fler lagar.

Här är listan på de nya dispenserna:

Dispens från språkkrav: Gäller för hand- och ytdesinfektion som ska användas i yrkesmässig verksamhet (så som sjukvården). Produkterna måste fortfarande uppfylla gällande informationskrav men märkning och säkerhetsdatablad får nu även vara skrivna på engelska, danska eller norska. Dispensen gäller till och med 30 april.

Dispens från kravet om produktgodkännande av klor och väteperoxid för handdesinfektion och ytdesinfektion. Det betyder att önskemålet från Kemisk Tekniska Företagen om att få använda klor och väteperoxid nu inte behöver ett produktgodkännande från Kemikalieinspektionen. Dispensen gäller till och med 16 september.

Produkter som gäller under dispenserna får säljas till allmänheten också men endast via apotek eller dagligvaruhandel, och då som bruksfärdiga lösningar. Dispensen gäller till och med 19 september.

Alla hinder inte undanröjda

Trots dessa god gärningar är inte alla hinder undanröjda. Branschorganisationen Kemisk Tekniska Företagen har i ett brev [PDF] till regeringens krisgrupp och berörda myndigheter listat regelverk som hindrar företag att tillverka och leverera etanol och handsprit till den svenska marknaden. Förutom artikel 95-listan nämner de även att det finns “krav på denaturering av etanol för desinfektionsändamål”. Alltså att etanolen måste göras odrickbar.

Kemisk Tekniska Företagen ber om en generell dispens för att kunna använda odenaturerad etanol (till exempel etanol som används i livsmedelsbranschen) eller det endast krävs en enklare denaturering än vad normalt krävs.

Olof Holmer som är VD för Kemisk Tekniska Företagen Twittrar dock att Folkhälsomyndigheten jobbar för högtryck för att komma med en regeländring som ska lösa hindret med att etanolen måste vara denaturerad.

De föreslår även användningen av klor- och väteperoxidprodukter för ytdesinfektion som är vanligt i andra länder men inte i Sverige. De menar att detta endast handlar om en beteendeförändring och att detta skulle frigöra etanolen för att tillverka mer handsprit.

Ett annat hinder är mer av byråkratiskt karaktär. Dessa bolag som börjat tillverka etanol med avsikt att användas som handsprit och ytdesinfektion är enligt skatteverkets regelverk inte “skattefri förbrukare”, och enligt denna regel måste de då betala 600 kr/liter i skatt. SEKAB skulle få betala  39 miljoner kroner i skatt för att ha tillverket 65000 liter etanol.

Skatteverket har dock meddelat på Twitter att dessa ansökningar har hög prioritet just nu.

skatteverket twitter konversation

Det innebär att sen i fredags den 20:e mars har tre myndigheter meddelat att de jobbar för hög tryck eller sätter hög prioritering för att röja undan de hinder i regelverket för att fler företag ska kunna producera etanol som levereras till sjukvården i Sverige.

Säga vad man vill om svensk byråkrati men allt det här visar att när det gäller så kan svenska myndigheter, tillsammans med företagen och branschorganisationerna, definitivt växla om och prioritera om och rätt för att lösa en allvarlig och svår situation.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *